Bílkovina celková - moč

Zkratka U-CB
Biologický materiál moč - sběr za 24 hodin nebo jednorázová moč. Stanovení koncentrace celkové bílkoviny z jednorázového vzorku nejlépe ranní moči pro výpočet poměru celková bílkovina / kreatinin v moči (PCR).
Typ zkumavky např. kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 0 - 0,15
Kritické meze -
Jednotka g/24 h
Zdroj referenčních mezí
Pro dospělou populaci: Doporučení České nefrologické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k diagnostice chronického onemocnění ledvin. 
Použitá metoda turbidimetrie
Poznámka Moč za 24 hodin sbírat do plastové nádoby bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodat vzorek moči (cca 10 ml) po promíchání.
Na žádanku uvést: objem nasbírané moči (s přesností na 10 ml) a přesnou dobu sběru.
Příprava pacienta poučit pacienta o adekvátní technice sběru
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C 1 den

2- 8°C 1 týden

-20°C 1 měsíc

Zpět