Bilirubin přímý (konjugovaný)

Zkratka BILD
Biologický materiál sérum, plazma - heparin, EDTA
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 1 - 110R   do 5,0
Kritické meze
Jednotka umol/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda diazo fotometrie
Poznámka Chránit před světlem, nestabilní.
Příprava pacienta Zabránit hemolýze.
Vliv materiálu Hemolýza může ovlivnit výsledek. Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin a EDTA.
Stabilita

20-25°C 2 dny

2-8°C 1 týden

-20°C 6 měsíců

Zpět