Bilirubin celkový

Zkratka BILT   *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

1 - 110R  do 21,0 

Kritické meze -
Jednotka umol/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda diazo fotometrie
Poznámka Chránit před světlem, nestabilní.
Příprava pacienta Zabránit hemolýze.
Vliv materiálu Hemolýza ovlivňuje výsledek stanovení. Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin a EDTA
Stabilita

20-25°C 1 den

2-8°C    1týden

-20°C  6 měsíců

Zpět