Beta-2-mikroglobulin

Zkratka B2MG
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 0,8 - 2,2
Jednotka mg/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda Imunoturbidimetrie
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu -
Stabilita

20 - 25 ºC 3 dny

2 - 8 ºC 3 dny

-20 ºC 6 měsíců

Zpět