Aspartátaminotransferáza

Zkratka AST    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

M do 0,85

Ž do 0,60

Kritické meze nad 25
Jednotka ukat/l
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnosticé soupravy - fa Roche.
Použitá metoda IFCC s pyridoxalfosfátem
Poznámka Je třeba zabránit hemolýze.
Příprava pacienta Odběr nalačno, před odběrem vynechat fyzickou zátěž.
Vliv materiálu Rozsáhlá hemolýza zvyšuje hodnoty.
Stabilita

20-25°C 7 dní

2-8°C   7 dní

Zpět