ASO - Antistreptolysin O

Zkratka AS(L)O
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

1 - 15 R    do 150

15 - 110R  do 200

Kritické meze -
Jednotka kIU/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda Imunoturbidimetrie.
Poznámka
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C 2 dny

2-8°C    8 dní

-20°C    6 měsíců

Zpět