Apolipoprotein B

Zkratka APO B
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 0,5 - 1,0
Kritické meze -
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.
Použitá metoda Imunoturbidimetrie
Poznámka
Příprava pacienta Odběr nalačno.
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C 1 den

2-8°C 8 dní

-20°C 2 měsíce,   zmrazit jen jednou

Zpět