Apolipoprotein A1

Zkratka APO A1
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

M 1,0 - 1,7

Ž  1,1 - 1,9

Kritické meze -
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí
Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci. 
Použitá metoda Imunoturbidimetrie
Zdroj referenčních mezí
Společné doporučení České spol. klinické biochemie a České spol. pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci.
Poznámka -
Příprava pacienta Odběr nalačno.
Vliv materiálu -
Stabilita

20-25°C 1 den

2-8°C 8 dní

-20°C 2 měsíce,   zmrazit jen jednou

Zpět