Androgenní index - FAI

Zkratka FAI (Free androgen index)
Biologický materiál viz Testosteron a SHBG
Typ zkumavky viz Testosteron a SHBG
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

M 15 - 50 let   35 - 92,6

M nad 50 let     24,3 - 72,1

Ž 15 - 50 let      0,29 - 5,62

Ž nad 50 let      0,18 - 3,63

Jednotka %
Použitá metoda Poměr celkového testosteronu k SHBG - výpočet: (celk. testosteron/ SHBG) x 100
Poznámka Ve vzorku nutno stanovit testosteron a SHBG.
Příprava pacienta viz Testosteron a SHBG
Vliv materiálu viz Testosteron a SHBG
Stabilita viz Testosteron a SHBG

Zpět