Amyláza pankreatická

Zkratka p-AMS    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 0,22 - 0,88
Kritické meze -
Jednotka ukat/l
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda enzymatická fotometrická metoda, substrát ethyliden
Poznámka Pozor na kontaminaci slinami a potem.
Příprava pacienta Před odběrem nepít alkohol, nekouřit.
Vliv materiálu Jako antikoagulans nelze použít EDTA, oxalát, citrát, fluorid
Stabilita

20-25°C 7 dny

2-8°C 1 měsíc

Zpět