Amyláza celková (alfa-amyláza) - sérum

Zkratka AMS    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 0,47 - 1,67
Kritické meze nad 10
Jednotka ukat/l
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda enzymatická fotometrická metoda dle IFCC
Poznámka Pozor na kontaminaci slinami a potem.
Příprava pacienta Před odběrem nepít alkohol, nekouřit.
Vliv materiálu Jako antikoagulans nelze použít EDTA, oxalát, citrát.
Stabilita

20-25°C  7 dní

2-8°C  1 měsíc

Zpět