Amyláza celková (alfa-amyláza) - moč

Zkratka U-Amyláza
Biologický materiál moč jednorázová
Typ zkumavky např. kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

M 0,27 - 8,20

Ž 0,35 - 7,46

Kritické meze -
Jednotka ukat/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda enzymatická fotometrická metoda dle IFCC
Poznámka -
Příprava pacienta Poučit pacienta o adekvátní technice odběru vzorku moče.
Vliv materiálu -
Stabilita

20-25°C 2 dny

2- 8°C 10 dní (nutno slabě zalkalizovat, nestabilní při pH < 7,0)

Zpět