Amoniak

Zkratka -
Biologický materiál K2EDTA plazma
Typ zkumavky fialová Vacuette
Dostupnost - rutina ANO (viz poznámka)
Dostupnost - statim ANO (viz poznámka)
Referenční meze M 16,0 - 60,0
F 11,0 - 51,0
Kritické meze -
Jednotka umol/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda Fotometrický test s glutamátdehydrogenázou.
Poznámka

Je vhodné laboratoř předem upozornit na indikaci analýzy.

Zkumavka musí být zcela naplněná krví, po celý čas uzavřená. Transport do laboratoře ihned po odběru, na ledu, centrifugace v chlazené centrifuze. Analýza max. do 30 min od odběru, jinak je třeba oddělenou plazmu ihned zamrazit.

Příprava pacienta Odběr nalačno, bez zaškrcení paže. Před odběrem vynechat tělesnou zátěž, nekouřit.
Vliv materiálu Interferuje hemolýza a lipemie.
Stabilita

Nestabilní analyt, analýza max. do 30 min od odběru krve.

Stabilita při -38°C 3 týdny (pokud je oddělená plazma ihned po odběru zamražená).

Zpět