Alkalická fosfatáza celková

Zkratka ALP    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

1 - 13R  0,65 - 5,00

Ž 13 - 18R  0,58 - 3,11

M 13 - 18R  0,65 - 6,51

Ž 18 -110R 0,58 - 1,74

M 18 - 110R 0,67 - 2,15

Kritické meze -
Jednotka ukat/l
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda IFCC metoda
Poznámka Analyzovat v den odběru, případně skladovat v lednici. Opakovaně nerozmražovat.
Příprava pacienta Odběr nalačno.
Vliv materiálu EDTA a oxaláty výrazně snižují hodnoty. Neanalyzovat vzorky silně hemolytické.
Stabilita

20-25°C 1 týden

2-8°C 1 týden

-20°C 2 měsíce

Zpět