Alfa-1-fetoprotein

Zkratka AFP
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 0,0 - 7,0
Jednotka μg/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda ECLIA
Poznámka V těhotenství je hladina ovlivněna gestačním stářím.
Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Stabilita

20 - 25 ºC  5 dní

2 - 8 ºC    14 dní

-20 ºC      3 měsíce

Zpět