Aldosteron / Renin - poměr

Zkratka A/R
Biologický materiál pro stanovení poměru A/R je nutné stanovit sérový aldosteron a plazmatický renin
Typ zkumavky viz stanovení aldosteronu a reninu
Dostupnost - rutina ANO - viz stanovení aldosteronu a reninu
Dostupnost - statim NE
Referenční meze do 300 (aldosteron [pmol/l] / renin [ng/l])
Jednotka -
Zdroj referenčních mezí  konsenzus ÚVN
Použitá metoda výpočet
Poznámka -
Příprava pacienta viz stanovení aldosteronu a reninu
Stabilita viz stanovení aldosteronu a reninu

Zpět