Aldosteron - sérum

Zkratka -
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená vakueta
Dostupnost - rutina ANO - provádí se obvykle 1x za 10 - 14 dní, podle počtu vzorků
Dostupnost - statim NE
Referenční meze klid: 0,03 - 0,44    zátěž: 0,04 - 0,64 
Jednotka nmol/l
Použitá metoda ELISA
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické supravy - fa DRG.                  
Poznámka -
Příprava pacienta Pokud lékař neurčí jinak, nejvhodnější je provést odběr nalačno za standadrního přívodu sodíku, polohy nemocného - v klidu. Vzhledem k tomu, že se liší hodnoty vleže a vsedě, lze provést dle požadavku lékaře odběr v klidu (půl hodiny klid na lůžku) nebo po zátěži (běh, chůze).
Stabilita

2 - 8°C: 4 dny

-20°C: 1 rok

Zpět