Aldosteron - moč

Zkratka U-Aldosteron odp 
Biologický materiál moč sběr 24 hodin, stačí dodat vzorek o objemu cca 10 ml
Typ zkumavky kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO - provádí se obvykle 1x za 10 - 14 dní, podle počtu vzorků
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 9,8 - 63,7 
Jednotka nmol/24 h
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa DRG.
Použitá metoda ELISA
Poznámka Sběr moče provádět do plastové nádoby, promíchat, změřit objem a zaznamenat počel ml na žádanku společně s dobou sběru v hodinách
Příprava pacienta Během sběru je vhodný rovnoměrný příjem tekutin tak, aby se dosáhlo objemu 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin.
Stabilita

2 - 8°C: 8 hodin

-20°C: 1 rok

Zpět