Albumin / Kreatinin - moč

Zkratka ACR (Albumin/Creatinine Ratio, poměr U-albumin / U-kreatinin)
Biologický materiál první ranní moč, popřípadě jiný náhodný vzorek moči (nesbírané)
Typ zkumavky např. kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

Klasifikace albuminurie:

fyziologická až mírně zvýšená: ≤ 2,5 (muži), ≤ 3,5 (ženy)

zvýšená: 2,6 - 29,9 (muži), 3,6 - 29,9 (ženy)

závažná: ≥ 30,0

Kritické meze  -
Jednotka mg/mmol
Zdroj referenčních mezí
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (2014)
Použitá metoda výpočet: poměr koncentrace albuminu (mg) a kreatininu (mmol) ve vzorku nativní moče
Poznámka ACR plně nahrazuje vyšetření mikroalbuminurie. Hodnota ACR vykazuje nižší biologickou variabilitu než hodnoty albuminu v časovaných vzorcích a má rovněž vyšší výpovědní hodnotu. Stanovením v jednorázovém vzorku moče se eliminují chyby vznikající při sběru moče. Pokud se u náhodného vzorku stanoví hodnota  ACR ≥ 3 mg/mmol, je třeba vyšetření opakovat s použitím vzorku první ranní moče.
Příprava pacienta Nutno poučit pacienta o správné technice odběru vzorku ranní moče. Vyšetření není vhodné provádět po předchozí fyzické námaze, při známkách infekce močových cest a u pacientů se známkami srdečního selhání.
Vliv materiálu -
Stabilita

20-25°C 2 dny

2 - 8°C 1 týden

-20°C  6 měsíců

Zpět