Albumin - sérum

Zkratka ALB    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

14 - 18R   32 - 45

18 - 110R  35 - 52

Kritické meze  -
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda Fotometrický test s bromkrezolovou zelení (BCG).
Poznámka -
Příprava pacienta Odběr ráno nalačno, před odběrem by měl pacient aspoň 15 minut sedět.
Vliv materiálu Gamapatie (zejména monoklonální gamapatie IgM) může vzácně zkreslit výsledky.
Stabilita

20-25°C 10 týdnů

2-8°C  5 měsíců

-20°C  4 měsíce

Zpět