Albumin - moč

Zkratka U-Albumin
Biologický materiál

Jednorázový vzorek moče - první ranní moč, příp. jiný náhodný vzorek pro stanovení poměru albumin / kreatinin v moči (ACR).

Sbíraná moč.

Stanovení ACR má dle současných doporučení přednost před stanovením mikroalbuminurie ze vzorku sbírané moči.

Typ zkumavky např. kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

sbíraná moč: < 30 mg/24 h

                    < 20ug/min

náhodný vzorek - stanovení ACR: < 3,4 mg/mmol kreatininu

Kritické meze -
Jednotka viz referenční meze
Zdroj referenčních mezí
Doporučení ČNS a ČSKB k vyšetřování proteinurie (2009)
Použitá metoda imunoturbidimetrie
Poznámka V případě sbírané moče sbírat moč do plastové nádoby bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodat vzorek moči po promíchání.
Na žádanku uvést: objem nasbírané moči (s přesností na 10 ml) a přesnou dobu sběru.
Příprava pacienta Nutno poučit pacienta o správné technice odběru vzorku moče. Vyšetření není vhodné provádět po předchozí fyzické námaze, při známkách infekce močových cest a u pacientů se známkami srdečního selhání.
Vliv materiálu  -
Stabilita

20-25°C 3 dny

2- 8°C 1 měsíc

-20°C 6 měsíců

Zpět