Alaninaminotransferáza

Zkratka ALT    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

M  do 0,83

Ž  do 0,58

Kritické meze nad 25
Jednotka ukat/l
Zdroj referenčních mezí Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda IFCC s pyridoxalfosfátem
Poznámka Je třeba zabránit hemolýze.
Příprava pacienta Odběr nalačno, před odběrem vynechat fyzickou zátěž.
Vliv materiálu Rozsáhlá hemolýza zvyšuje hodnoty.
Stabilita

20-25°C 3 dny

2-8°C 1 týden

ve zmraženém vzorku je ALT nestabilní

Zpět