Adrenokortikotropní hormon

Zkratka ACTH
Biologický materiál plazma EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

1,6 - 13,9  (odběr krve mezi 7. a 10. hodinou)

Hodnoty ACTH z večerního odběru jsou uváděny jako polovina až dvě třetiny ranních hodnot.

Jednotka pmol/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda ECLIA
Poznámka Nestabilní analyt! Pro odběr krve použít plastové předchlazené zkumavky. Po odběru uložit zkumavky na led a ihned doručit do laboratoře k okamžitému zpracování vzorku. Separace plazmy v chlazené centrifuze. Vzorky musí být změřeny ihned anebo zamraženy při -20°C.
Příprava pacienta

Odběr ráno nalačno mezi 7 - 10 hod. Parametr podléhá  diurnálnímu rytmu, opakované odběry provádět za srovnatelných podmínek denní doby.

U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.

Vliv materiálu
Stabilita

20 - 25 ºC   2 hodiny

-20 ºC        4 týdny, zmrazit jen jednou

Zpět