Acidobazická rovnováha

Zkratka ABR     pH, pCO2, pO2 *Akreditované vyšetření
Biologický materiál plná krev - arteriální, arterializovaná kapilární, venózní
Typ zkumavky např. stříkačka (popř. kapilára) s "elektrolyticky vyváženým" heparinem (např. Radiometer)
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

pH: 7,35 - 7,45 (artérie) 7,32 - 7,43 (véna)

pCO2 (kPa): M 4,67 - 6,40 (artérie) 4,00 - 7,60 (véna)

                   Ž 4,27 - 6,00 (artérie) 4,00 - 7,60 (véna)

pO2 (kPa): 11,07 - 14,40 (artérie) 2,30 - 5,50 (véna)

HCO3- aktuální + standartní (mmol/l): 22,0 - 26,0

BE (Base excess) aktuální (mmol/l): -2,5 až +2,5 mmol/l

saturace O2 (%): 95 - 99 (artérie) 40 - 80 (véna)

Kritické meze -
Jednotka viz. jednotlivé parametry
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnostické soupravy - fa Radiometer.
Použitá metoda Radiometer ABL 815 - selektivní elektrody: potenciometrie ( pH, pCO2), ampérometrie ( pO2 ),
HCO3-, BE, saturace O2 - vypočítané parametry
Poznámka Krev ihned po odběru promíchat s heparinem (kapilára drátkem pomocí magnetu). Transport do laboratoře ihned po odběru, pokud nelze ihned, je nutné vzorek chladit při 2 - 8°C a transportovat do 1 hodiny, v uzavřené stříkačce (kapiláře), bez vzduchových bublin.
Příprava pacienta Odběr u pacienta v klidu, případně po 30 min. odpočinku.
Vliv materiálu Vadí hemolýza, krevní sraženina, bubliny (vzduch), naředění tekutým heparinem, jiná antikoagulancia než Li-heparin.
Stabilita

20 - 25°C 15 minut

2 - 8°C 1 hodina

-20°C nelze

Zpět