D PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI

Cílem laboratorního vyšetření je získání spolehlivého výsledku. Takový výsledek může být dosažen jen v případě, že jsou dodrženy nutné podmínky před vlastním provedením analýzy (preanalytická fáze), v průběhu analýzy (analytická fáze) a v období po analýze (postanalytická fáze). 

K ovlivnění výsledku laboratorního vyšetření může dojít ve všech třech fázích. Zdaleka nejdůležitější z hlediska možného ovlivnění výsledku je období preanalytické. Nerespektování  preanalytických vlivů způsobuje chybný výsledek nebo jeho nesprávné hodnocení častěji než analytická chyba.  V preanalytickém období mohou výsledek ovlivnit následující faktory:

  • osoba pacienta
  • odběr vzorku
  • transport vzorku
  • uchovávání vzorku před analýzou
  • příprava vzorku ke zpracování.

V souvislosti s prvními třemi vyjmenovanými faktory hovoříme o mimolaboratorní preanalytické fázi, poslední dva faktory se týkají laboratorní preanalytické fáze.

Při vlastní analýze – fáze analytická  - je pracovní postup řízen zásadami správné laboratorní práce (SLP)  a kontrolován propracovaným systémem kontroly kvality.

Konečná podoba výsledku včetně přenosu k ordinujícímu lékaři je zajišťována jednotlivými kroky v období postanalytickém.

Laboratorní příručka klade důraz na část preanalytickou a postanalytickou s cílem minimalizovat chyby vedoucí k ovlivnění výsledku laboratorního vyšetření.