B – 1 Identifikace oddělení, základní údaje

Název organizace: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Identifikační údaje: IČ: 61383082, DIČ: CZ 61383082
Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Statutární zástupce organizace: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Název pracoviště: Úsek Centrálních laboratoří ÚVN, Klinické laboratoře

Oddělení klinické biochemie (OKB) 

Oddělení hematologie a krevní transfuze (OHKT)

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Umístění: Pavilon A, vchod A1 a A3