Laboratorní příručka

Platnost od 1. dubna 2019, verze 10

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti,

dovolujeme si Vám předložit tuto Laboratorní příručku, která má za úkol informovat o činnosti Klinických laboratoří Oddělení klinické biochemie (OKB) a Oddělení hematologie a krevní transfuze (dále jen OHKT), které jsou součástí Centrálních laboratoří Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN). Je určena lékařům, zdravotním sestrám, ostatním zdravotnickým pracovníkům i pacientům, kteří využívají služeb Klinických laboratoří.

Příručka informuje o organizaci a náplni práce jednotlivých laboratorních úseků, obsahuje kontakty na pracovníky, a v neposlední řadě poskytuje přehled laboratorních vyšetření v nabídce Klinických laboratoří OKB a OHKT včetně doporučení týkajících se správné přípravy vzorků před samotnou analýzou.

Příručka je vytvořena tak, aby splňovala požadavky pro akreditaci laboratoře, které vyplývají z národních akreditačních standardů pro zdravotnické laboratoře, z doporučení normy ČSN EN ISO 15189:2013 a z doporučení odborných společností ČLS JEP.

Doufáme, že v ní naleznete vše potřebné pro naši vzájemnou spolupráci.

 

Kolektiv pracovníků

Klinických laboratoří OKB a OHKT

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha